Sosyal Sorumluluk Projelerimiz

Dünyada herkese yetecek kadar gıda kaynağı olmasına rağmen birçok yetersizlik yüzünden gıda kayıpları yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu FAO'nun araştırmaları bu konuda dikkat çekici.

Gıda kayıp ve israfı ile tüketici arasındaki ters orantı geliyor. Şöyle ki orta ve yüksek gelire sahip ülkelerde gıda kayıp ve israflarının önemli bir bölümü dağıtım ve tüketim aşamasındayken; düşük gelirli ülkelerdeki kayıp ve israflar hasat ve işleme aşamalarında yaşanıyor. Yani zengin ülkelerde gıdalar tabaklarda israf edilirken, fakir ülkelerde tabakta ne varsa yeniyor ama o gıda tabağa kolay gelemiyor, üretim aşamasında teknik yetersizlikler nedeniyle kayba uğruyor.

FAO bilgilerine göre, Avrupa’da yıllık kişi başı 300 kg civarı gıda israfı yaşanırken, gıda kaybı ve israfı birlikte düşünüldüğünde tüm dünyada 1,3 metrik ton civarını buluyor. Bu ise dünyadaki yıllık gıda üretiminin üçte birine denk geliyor. Azımsanmayacak bu oran için gerekli önlemler alınırsa, açlık, yetersiz beslenme ve gıda güvensizliği içinde yaşayan 845 milyona yakın insan için umut ışığı doğabilir.

Topluma duyarlı projelerimizle önemsenmeyen, fark edilmeyen sorunlara ışık tutmak ve çözüm ortağı olma temennisindeyiz.